" /> Andreja Grablovic | DRUŠTVO REGIONALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

Andreja Grablovic

Jeziki vodenja
         
Slovensko, angleško, hrvaško, srbsko, bosansko

Regija vodenja
Dolenjska

Kontakt
GSM: 040-389-742
E-mail: andreja.grablovic@gmail.com
Facebook: Andreja Grablovic

Izobrazba
Profesorica kemije in tehnike

Dodaten opis, ki koristi gostu
Vsa doživetja tudi kulturna so povezana z obiskom narave, tako da je potrebna ustrezna pohodniška oprema.

 

Doživetje 1

RADENSKO POLJE leži sredi dolenjskega krasa tri kilometre jugovzhodno od Grosuplja. Na njegovih štirih kvadratnih kilometrih najdemo vse značilne kraške pojave, kot so izviri, ponorne in suhe jame, estavele ali retja, periodično jezero … Vse vode, ki pritečejo na Radensko polje, se na jugu združijo, poniknejo in ponovno pridejo na dan kot izvir reke Krke. Rastlinski in živalski svet sta zelo pestra ter na njem bivajo mnoge ogrožene vrste, zaradi česar je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Doživetje 2

ŽUPANOVA JAMA leži osem kilometrov južno od Grosuplja, dolga je 360 m, globoka 77 m ter je biser slovenskega dolenjskega krasa. Odkril jo je leta 1926 takratni šentjurski župan Josip Perme. Jamo sestavlja sedem čudovitih dvoran povezanih s 600 m urejenimi potmi, ki so električno osvetljene. V jami najdemo vse vrste podzemeljskih kraških pojavov: kapnike, brezna, rove, prepade, sigaste ponve … Jama je življenjski prostor različnih vrst živali in rastlin, ki so prilagojene na temno in vlažno okolje. Obisk jame traja približno 1 uro.

Doživetje 3

TABOR CEROVO leži v neposredni bližini Županove jame in je eden redkih protiturških taborov, ki se je ohranil do današnjih dni, zato predstavlja zelo pomembno kulturno zgodovinsko dediščino Slovenije. Tabor leži na razgledni vzpetini in je bil zgrajen konec 15. stoletja okoli cerkvice Sv. Nikolaja, da bi se okoliški kmetje zavarovali pred turškimi vpadi na slovenskem ozemlju. Cerkev Sv. Nikolaja je zgrajena na ostankih prazgodovinskega naselja in njena romanska zasnova daje slutiti, da je bila zgrajena v 13. stoletju.

Doživetje 4

MAGDALENSKA GORA je ena izmed najbolj znanih in bogatih arheoloških najdišč v Sloveniji in leži tri kilometre severnozahodno od Grosuplja. Na širšem območju Magdalenske gore se je nekoč razprostiralo prazgodovinsko naselje z terasami in obrambnimi nasipi. Najdragocenejše in najbolj ohranjene najdbe izvirajo iz obdobja železne dobe, kot so bronaste situle, okrasni nakit, vojaška oprema … Okrasna ploščica štirikrakega križa s konjskimi glavami je osnova podobe grba občine Grosuplje.

Doživetje 5 – SUŠILNICA SADJA GRADEŽ

Le 25 km od Ljubljane v neposredni bližini Turjaka v smeri proti Grosuplju, leži vasica Gradež v Občini Velike Lašče. Za vasjo so sadovnjaki, polni jabolk, hrušk in sliv. Vaščani so obnovili vaško sušilnico sadja in od avgusta do pozne jeseni sušijo sadje. Radi pokažejo sušenje po starem, ponudijo krhlje, domači sok, žganje, domače jedi, slaščice in “Trubarjeva malica”. V vaški sušilnici na Gradežu domačini posušijo sadje na tradicionalen način. Prenovljena sušilnica sadja je tudi jedro vaškega družabnega življenja. Doživite sušenje sadja v stari peči na drva v “živo”!

Lahko si ogledate tudi stalno razstavo o Gradežu, zbirko starega orodja in opreme, staro vaško jedro z ohranjeno dediščino. Spoznate lahko opravila in tradicionalne izdelke ter drugo kulturno dediščino. V podeželski vasi kot je Gradež se čas ustavi in imate možnost sprejemati izročilo naših prednikov.
Na Gradežu sta živela tudi skladatelja Marij Kogoj in Jakob Jež. Sredi vasi še vedno stoji nekdanja Kogojeva hiša.

Doživetje 6 – LOG POD VASJO CEROVO

Log pod vasjo Cerovo je v bližini Županove jame in Tabora Cerovo. Log s svojo ureditvijo predstavlja primer dobro vzpostavljenega odnosa med sodobnim človekom in naravo, ki jo je potrebno ohraniti. Ob ribnikih je urejena ornitološka botanična krožna učna pot “Po sledeh vodomca”. Ob njej so postavljene opazovalnice za ptice, iz katerih je mogoče v miru opazovati ptice ali pa le prisluhniti čudovitim zvokom narave. Mejica ob učni poti je zasejana z različnimi vrstami grmovnic. Nad sadovnjakom in zeliščnim vrtom, kjer uspevajo različne medovite rastline, stoji čebelnjak. To okolje predstavlja zavetje in hrano mnogim pticam, ki živijo ob gozdu, na travniku in ob vodi.