Od 09. do 12. januarja 2020 je bilo v Gradežu v Italiji drugo regionalno srečanje turističnih vodnikov Alpe – Donava – Adria (ADA). Mednarodno srečanje se organizira vsake dve leti- takrat ko ni srečanja na svetovni ravni. Prvo srečanje se je odvilo pred dvema letoma v našem Bohinju. Takrat smo bili v osrčju Triglavskega narodnega parka in se pogovarjali o vrednostih Julijskih Alp. Tokrat nas je pot zanesla do Jadranskega morja. Tokrat so se dogodka udeležili turistični vodniki iz petih držav: Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Slovaške.
Strokovni del srečanja je vključeval novosti na področju združenja FEG – Evropske zveze društev turističnih, katerega član je od leta 2017 tudi Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. V drugem delu dneva smo spoznavali vrednosti Jadranskega morja. Predstavniki Naravnega rezervata Marina Miramare so nas seznanili s stanjem v Jadranskem morju, s posebnostmi Tržaškega zaliva ter s spremembami, ki so se in se še vedno odvijajo na tem področju. V poznem popoldnevu smo nadaljevali z delavnico, na kateri so si vodniki izmenjavali izkušnje pri svojem delu in opozorili na težave, s katerimi se srečujejo. Izstopali so problemi s področja zakonodaje, ki še ni uredila statusa poklica turističnega vodnika in dovoljuje nelojalno konkurenco. Izkušnje, ki so jih izmenjali vodniki iz različnih držav, so obogatile prisotne, jih med seboj povezale in utrdile v prizadevanjih za isti cilj. Sončen drugi dan srečanja je bil namenjen kulinaričnim in kulturnim doživetjem: turističnemu spoznavanju Gradeža in bližnje okolice, otoka Barbana in mesta tisočerih mozaikov Ogleja. Posebno koristen je bil obisk pri županu mesta Gradež. Gospod Dario Raugna je z nami delil načrte za kulturno turistični razvoj mesta, zanimiv za obiskovalce skozi vse leto.
Za zaključek je izrazil povabilo na evropsko srečanje turističnih vodnikov novembra 2020 v Valencijo in na svetovno srečanje v letu 2021 v Novi Sad.

Zapisala: Alenka Zgaga
Photo: arhiv ARGOS