Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije je, med drugim, tudi član World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), za kar smo tudi pridobili potreben certifikat, kot dokazilo članstva v le-tej. Ponosni smo!