Letos  smo – Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije – organizirali prvi regionalni mednarodni kongres turističnih vodnikov. Poimenovali smo ga Konferenca ADA (Alpe-Donava-Adria).

Glede na to, da so Julijske Alpe zaradi svoje edinstvenosti vključene v UNESCO naravno dediščino, smo se odločili, da bomo naš prvi mednarodni regionalni kongres organizirali v Bohinju.

Program je bil zelo pester s strokovnimi predavanji na temo naravne in kulturne dediščine krajine, izpopolnjevanja veščin turističnega vodenja, kakor tudi spoznavanja novih trgov.

V tridnevnem druženju smo udeleženci konference imeli dovolj časa, da smo spoznavali Bohinj in bohinjske navade, se s kolegi vodniki spoznavali in mrežili ter seveda oblikovali načrte za delo v prihodnje. Vsi smo zadovoljni in polni novih vtisov zapustili čarobni Bohinj.

Vsem, ki so kot udeleženci kongresa, oblikovalci programa ali kot sponzorji sodelovali z nami, se iskreno zahvaljujemo!
Veselimo se našega ponovnega snidenja leta 2020!

Do takrat pa še nekaj drugih strokovnih druženj:

November 2018:

– FEG konferenca evropskih turističnih vodnikov na Kreti v Grčiji

Januar 2019:

-WFTGA svetovna konferenca turističnih vodnikov v Gruziji

Pripravila: Mateja Kregar Gliha