Spoštovani partnerji v turizmu!

Ljubljana, 19. 01. 2022

Za nami sta dve težavni leti. A mi v prihodnost gledamo optimistično. Tudi letošnje  praznovanje Mednarodnega dneva turističnih vodnikov bo velikopotezno. Glede na  zdravstvene razmere bomo videli, kako bomo lahko praznovali. Predvidevamo, da to ne bo samo virtualno, po spletu- tako kot lansko leto, ampak se bomo, pod določenimi pogoji,  lahko družili tudi v živo. V Društvu regionalnih turističnih vodnikov Slovenije ARGOS Vas torej  ponovno vabimo, da se nam aktivno pridružite pri praznovanju.

Geslo letošnjega praznovanja je:

»Turistični vodniki sodelujemo pri ponovnem zagonu  turizma«.  

Oblik sodelovanja bo več (odvisno tudi od vaših potreb in ciljev za leto 2022). Pri zagonu  turizma je zelo pomembno, da razvijamo vključujočo družbo. Želimo si, da bi v aktivnosti,  predstavitve vključili VSE obiskovalce, tudi s posebnimi potrebami, ne glede na omejitve. Torej, pri  organiziranih dogodkih še posebej poudarimo, da so na dogodke vabljeni prav vsi, ne glede na  omejitve. Medsebojno druženje bo pomagalo pri spoznavanju in zmanjševanju predsodkov.  Na ta način bomo prispevali pri hitrejšem oblikovanju vključujoče družbe.

Praznovanje se bo uradno začelo s tiskovno konferenco 17. 2. ob 11.uri in nadaljevalo z  različnimi dogodki do vključno 21.02.2022.

Možnosti sodelovanja imamo veliko:

 1. v živo (pod določenimi pogoji, pregledovanje PCT obvezno, če bo tako določeno) ALI
 2. spletni dogodek v živo s terena ali iz pisarne/ od doma s pred pripravljeni materialom  (kot predavanje, priporočamo pa podkrepitev s foto in video materialom) ALI
 3. hibridno: dogodek na terenu spremlja oseba, ki dogodek deli preko pretočnih vsebin ALI
 4. samo promocijski film destinacije, produkta,…

Dogodki naj bodo kratki: 30 – 45 minut, če bodo  organizirani v živo (osebno) ali do 20 minut, če bodo dogodki na spletu.

Bistvo turističnega vodenja in doživetja je interakcija med obiskovalci in vodnikom. Želimo si,  da bi pri vseh variantah obiskovalci imeli možnost postavljanja vprašanj oz. komentiranja. V  primeru, da se dogodka ne boste mogli udeležiti oz. da želite vašo destinacijo, produkt  predstaviti samo s posnetim prispevkom, filmčkom, vam bomo vprašanja obiskovalcev  postavili kasneje in jih seveda tudi objavili.

Več informacij in prijava vašega izbranega dogodka na: info@localguides-slovenia.com. Vse  dogodke bomo uvrstili na seznam, ki bo objavljen na pristajalni strani naše spletne strani:  www.localguides-slovenia.com. 

Pred samim praznovanjem, bomo organizirali tudi:

∙ 25.01.2022 ob 15h: Izobraževanje za vse, ki so jim spletni dogodki še neznanka in jih bomo seznanili z osnovnimi možnostmi.

∙ Začetek februarja: Spletno srečanje za vse sodelujoče, da se podrobneje pogovorimo o  sodelovanju.

17.02. 2022 ob 11h – tiskovno konferenco, ki bo spletna – virtualna- tako kot lani. Na  njej bomo izpostavili priložnosti ponovnega zagona turizma, primere dobrih praks.  Skupaj z Zavodom Brez ovir bomo odprli tudi temo izzivov turističnega vodenja oseb s  posebnimi potrebami. Vaši predlogi so dobrodošli.

Svetovni dan turističnih vodnikov praznujemo na dan, ko je bila leta 1985 ustanovljena WFTGA  – Svetovna zveza društev turističnih vodnikov.

Cilji so različni:

 • Poudariti vlogo turističnega vodnika v turističnih dejavnosti in pri okrevanju turizma.
 • Izpostavljanje turizma pri razvoju vključujoče družbe.
 • Povečanje ugleda turističnega vodnika.
 • Informiranje splošne javnosti o tem, kaj turistično vodenje je.
 • Osveščanje javnosti o pomenu edinstvenosti kulturne in naravne dediščine.
 • Izpostavljanje težav, s katerimi se srečujejo turistični vodniki.
 • Utrjevanje dobrega slovesa profesionalnosti poklica.
 • Seznanjanje splošne javnosti o vsebinah turistične industrije.
 • Zaščita okolja in kulturne dediščine s pomočjo profesionalnega vodenja skupin.

Mnogim obiskovalcem bodo vaše spletne – virtualne predstavitve in doživetja odlično  izhodišče za počitniški izlet! Tudi letos bodo Slovenci večino prostega časa preživljali v Sloveniji (koriščenje turističnih bonov!),  zato bo vaša predstavitev ključna.

Veseli bomo vašega odziva. Lepa hvala.

S spoštovanjem,

Mateja Kregar Gliha

Društvo regionalnih turistični vodnikov Slovenije

info@localguides-slovenia.com,

031 331 491