Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije ARGOS je podpisalo pogodbo o sodelovanju v konzorciju Claustra Alpium Iuliarum. Pobudnik oblikovanja in delovanja konzorcija je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot eden od partnerjev mednarodnega projekta Claustra + (čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma). Claustra Alpium Iuliarum je obrambni sistem, ki je bil izgrajen v rimskem obdobju z namenom zaščite notranjega dela imperija.  Ostanki so vidni še danes v prostoru med Kvarnerjem na Hrvaškem in Julijskimi Alpami. V okviru konzorcija si želimo, da se ostanki ohranijo in hkrati nam omogočijo da njene vrednosti interpretiramo javnosti.  Predstavniki Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije smo se zavezali, da bomo aktivno sodelovali v UO konzorcija in vodili sekcijo za sodelovanje z deležniki v turizmu.

Več: Claustra Alpium Iuliarum