slovenščina, španščina, ruščina, angleščina

Savinjska dolina in Podravje, mesta Celje, Maribor in Ptuj, Slovenija.

  • Turistični vodnik z nacionalno licenco (TV1195).
  • Vodnik z licenco po stalni razstavi Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani (Muzejska ulica).
  • Lokalni turistični vodnik po Mestni občini Celje.
  • Mobilni telefon: +386 (0)31 / 407 – 889
  • E-naslov: Lrizmal[at]gmail.com
  • Facebook: Lovro Rizmal

Sem Lovro, univ. dipl. hispanist in rusist ter delam kot turistični vodnik. Moje delo mi je všeč zato, ker
lahko svojim obiskovalcem iz različnih dežel predstavim našo zgodovino, geografijo, navade,
kulinariko in vsakdanje življenje. Posebej me zanima morda premalo znana dediščina mest našega
vzhodnega dela Slovenije. Ptuj ima korenine še iz keltskih časov in je ohranil tudi izjemno pomembni
dediščini iz rimskega obdobja in srednjega veka. V Mariboru, drugem največjem mestu Slovenije, si
lahko ogledamo staro srednjeveško mestno jedro, na robu katerega raste najstarejša vinska trta na
svetu, pa tudi tipično arhitekturo historičnega sloga 19. in socialističnega sloga 20. stoletja. Mesto
Celje in njegova okolica predstavljajo okolje, iz katerega so izšli in v katerem so imeli svoje središče
grofje in knezi Celjski, srednjeveška rodbina z izjemnim pomenom za zgodovino Srednje Evrope in
Slovenije. Z vsemi tremi mesti kot središči delovanja je povezano kulturno, gospodarsko in politično
življenje Slovencev te zgodovinske regije, imenovane Štajerska.

Región de trabajo: Valles del río Savinja y del Drava, las ciudades de Celje, Maribor y Ptuj, Eslovenia.
Me llamo Lovro, tengo grado en la lengua y literatura españolas y las de rusa y soy guía turístico. Me
gusta mi trabajo porque me hace posible presentar nuestra historia, geografía, costumbres, culinaria
y vida cotidiana contemporánea a los visitantes de varios países. Un motivo muy importante para mí
es la herencia tal vez demasiado poco conocida de nuestras ciudades en la parte oriental de
Eslovenia. La ciudad de Ptuj (debe pronunciarse »Ptuy«) tiene raíces de tiempos de los celtas y ha
preservado también el legado muy importante de los tiempos de los romanos y del Medioevo. En la
ciudad de Maribor, la segunda más poblada en Eslovenia, uno puede observar el casco antiguo
medieval, donde crece la vid más antigua del mundo, pero también la arquitectura típica historicista
del siglo XIX y la socialista del siglo XX. La ciudad de Celje (debe pronunciarse »Tselie«) y sus
alrededores son la escena de la que habían surgido y en la que tenían su centro los condes y duques
de Celje, dinastía medieval de mucha importancia en la historia de la Europa Central y Eslovenia. Es
vinculada con las tres la vida cultural, económica y política de los eslovenos de esta región histórica,
llamada Estiria.

Carnetes oficiales de guía de turismo:

Guía de turismo nacional (TV1195), válido en toda Eslovenia.

Guía oficial de El Museo Nacional de Eslovenia en Ljubljana (Edifico en c/ Muzejska).

Guía de turismo local de la Comunidad de la ciudad de Celje.

Contactos:

El móvil: +386 (0)31 / 407 – 889

El correo electrónico: Lrizmal[at]gmail.com

Facebook: Lovro Rizmal