TURISTIČNI VODNIK je predstavnik / ambasador regije / kraja / področja. Obiskovalci največ časa preživijo ravno s turističnim vodnikom, ki je eden od nosilcev trajnostnega razvoja destinacije!

Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije je bilo ustanovljeno z namenom spodbujanja dela turističnih vodnikov v okvirih spodaj omenjenega standarda in pod strokovnim vodstvom Evropske zveze društev turističnih vodnikov FEG ter svetovne strokovne krovne organizacije WFTGA – Svetovne zveza društev turističnih vodnikov. WFTGA je pridruženi član UNWTO (Svetovne turistične organizacije) in sodeluje pri politiki svetovne organizacije UNESCO, posledično pa tudi Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, kot njihov član.

Evropski standard EN 13809/2003 je standard, ki govori o terminologiji v turistični dejavnosti: “Turistični vodnik je oseba, ki obiskovalce vodi v njihovem izbranem jeziku, interpretira kulturno in naravno dediščino, ki je specifična za določeno področje / mesto / arheološko najdišče / muzej na gostom razumljiv način.Običajno ima licenco, ki zagotavlja, da ima specifična znanja za določeno področje, katero je izdal organ določen s strani lokalnih oblasti”.

NAMEN DRUŠTVA REGIONALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

  • Skrbeti za kakovost dela turističnih vodnikov in se pridružiti zahtevam sodobnega trga;
  • Promovirati vlogo turističnega vodnika v vsaki skupnosti;
  • Povezovati se z udeleženci v lokalnih skupnostih zaradi promocije dela in vloge turističnega vodnika.

V naše društvo so vabljeni vsi turistični vodniki, ki svojo strokovnost dokažejo z licenco: naj bo nacionalna, regijska, lokalna ali licenca za vodenje po muzeju, galeriji. Skrbno morajo prebrati statut društva ter kodeks poslovanja turističnega vodnika. Ob prijavi kandidati izpolnijo prijavnico in v roku 10 dni od oddaje prijavnice sledi plačilo vpisnine (enkratno plačilo) in članarine (letna investicija).

Vse dodatne informacije dobite na sedežu društva ali na telefonski številki 051/410-072, kontaktna oseba: Mateja Kregar Gliha.

POVEZAVE