Letos je, prvikrat v zgodovini samostojne države, tudi Slovenija imela svojega predstavnika.
Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije je predstavljalo Slovenijo tako na srečanju delegatov članic kakor tudi na drugih delovnih srečanjih.

Kako pomembno je svetovno srečanje turističnih vodnikov, nam nakazujejo udeleženci otvoritvene slovestnosti. Kongres je namreč odprl sam predsednik Irana Hassan Rouhani. Na slovestnosti sta sodelovala tudi generalni sekretar Svetovne turistične organizacije dr. Taleb Rafai, kakor tudi iranska podpredsednica in vodja organizacije, ki skrbi za kulturno dediščino, rokodelstvo in turizem – Zahra Ahmadi Pour.

Kongresa se je udeležilo preko 320 turističnih vodnikov iz 45 držav sveta. Kongres je bil, pod vodstvom Svetovne zveze društev turističnih vodnikov-WFTGA in Iranske zveze društev turističnih vodnikov IFTGA, odlično pripravljen. Pri izvedbi kongresa je pomagalo preko 100 prostovoljcev.
Uradna otvoritev je bila izredno slovesna, saj so se je udeležili tako predsednik Irana Hassan Rouchani, kakor tudi generalni sekretar Svetovne turistične organizacije dr. Taleb Rafai in iranska podpredsednica in vodja Organizacije, ki skrbi za kulturno dediščino, rokodelstvo in turizem Zahra Ahmadi Pour. Prisotnost tako pomembnih osebnosti- tako z nivoja države, kakor tudi iz mednarodnih organizacij- nakazuje na izredno pomembno vlogo turističnega vodnika pri razvoju kvalitetne turistične politike.
Predsednik Hassan Rouchani je v svojem nagovoru večkrat poudaril ambasadorsko vlogo turističnih vodnikov: so ambasadorji miru, ambasadorji kulturne in naravne dediščine, odgovorni ambasadorji destinacije, ki jo predstavljajo. Turistični vodniki so tisti, ki s svojim nastopom in direktnim- osebnim odnosom obiskovalcem omogočijo pozitivno izkušnjo destinacije.
Podpredsednica Zahra Ahmadi Pour se je osredotočila na mediatorsko vlogo turističnega vodnika. Splošno je namreč znano dejstvo, da lahko turizem invazivno deluje na okolje. Z vključitvijo turističnega vodnika domačini turizem dojemajo kot pozitivno dejavnost. Turistični vodnik je namreč tisti, ki pozna oba: tako obiskovalca, kakor tudi domačina.
Generalni sekretar dr. Taleb Rafai se je dotaknil trajnostnega razvoja. Leto 2017 je Svetovna turistična organizacija razglasila za leto trajnostnega razvoja. Pri trajnostnem razvoju je nujno poudariti, da le–tega ni, če ni vključeno lokalno prebivalstvo. Zelo simpatično je poudaril, da se trajnostno obnašamo takrat, ko v hotelu ne menjamo brisač vsak dan in ko najamemo lokalnega vodnika!
Poleg zgoraj omenjenih govorcev so s svojimi prispevki pri otvoritvi sodelovali tudi predsednica WFTGA Felicitas Wressnig, predsednik IFTGA Arash Nooraghayee ter priznani turistični strokovnjak in profesor Jafar Jafari.
Delovna srečanja so bila bogata in plodna: turistični vodniki smo si izmenjevali izkušnje in se izobraževali na različnih delavnicah. Vse z namenom, da kakovost našega dela sledi sodobnim trendom in da postanemo še boljši predstavniki naših destinacij. Leta 2019 se vidimo v Gruziji.

Več o dogodku in srečanjih: www.wftga2017.com

Avtorica: Mateja Kregar Gliha