slovensko

Osrednja Slovenija
Občina Litija – Vače, Slivna, GEOSS

Družinsko gledališče Kolenc, Vače 12, 1252 Vače

Razvila je gledališki pristop poučevanja in turističnega vodenja – podajanja vsebin s pomočjo umetnosti in narave
Igralka in animatorka v predstavah za otroke in odrasle
Ima specialna poklicna znanja, ki jih povezuje pri vodenju (slovenski jezik, etnologija, antropologija)
Soustvarjalka projekta GEOSS
Dodatno izobraževanje Slovenskega etnološkega društva za interpretacijo dediščine (Etnološka dediščina v rokah ljubiteljev 2007/2008)
Članica mreže SMID 2012 (poljudna in doživljajska interpretacija dediščine)
Kustosinja v dveh muzejih Društva GEOSS
Režija in izdelava scenarijev predstav za otroke in odrasle (Izobraževanje JSKD 1990/1992: Šola za dramatike in scenariste)
Oblikovanje in izdelovanje pripomočkov in kulis za predstave.
43 let prebiva na območju vodenj, lokalna poznavalka

Gledališko vodenje po naravni in kulturni dediščini Vač, Slivne in GEOSS-a.

TEL.: 01/8976 680
GSM: 041/895 852
E-naslov: dgkolenc@gmail.com
Facebook
Web: www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si

Vodenje po širšem območju središča srca Slovenije

V Družinskem gledališču Kolenc smo strokovnjaki, ki učimo s pomočjo umetnosti in narave.
Takšna so tudi naša turistična vodenja.
Vače so s svojo bližnjo okolico območje s številnimi kulturnimi, etnološkimi, zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi. Ob zabavnih gledaliških doživetjih z veseljem širimo zavedanje o naši kulturni in nacionalni samobitnosti in identiteti, kar je pomembno za našo ustvarjalnost in srečo.
Lepote Vač in GEOSS-a Vam predstavimo z vedrim, gledališkim, interaktivnim pristopom, in sicer: edinstveno fosilno obalo, Trg Vače s periščem Udo, Alejo ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh, sušilnico lanu, povečano poustvaritev situle z Vač, Muzej Petra Svetika, središče Slovenije GEOSS in Samooskrbno etnološko vas Slivno.
Naši programi so namenjeni družinam, posameznikom, upokojencem, društvom, prijateljem, skratka vsem, ki se radi družite, zabavate in spoznavate naravno in kulturno dediščino Slovenije.
Torej, dragi izletniki in izletnice, če ne veste kam, na lep, sončni dan, vas vabimo, da pridete k nam – na Vače!

Potovanje v središče Slovenije

Ob dolgoletnih prizadevanjih, da bi bilo učenje prijetno in zabavno kot počitnice, smo prejeli številna priznanja in odlične reference svojih poslovnih partnerjev in zunanjih sodelavcev.

Takšna so tudi naša turistična vodenja. Člani Družinskega gledališča Kolenc smo namreč pooblaščeni vodniki za predstavljanje širšega območja Vač in geometričnega središča Slovenije.

Vače pod vodo

Na izjemno privlačen in nenavaden način vam predstavljamo eno najlepših evropskih fosilnih obal na Vačah, Trg Vače s periščem Udo, Alejo ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh, sušilnico lanu, povečano poustvaritev situle z Vač, Muzej Petra Svetika, središče Slovenije GEOSS in Samooskrbno etnološko vas Slivno.

Teater v Vačah

Poleg ogleda naravne in kulturne dediščine Vač pa je pri nas možno doživeti še marsikaj zabavnega. Naši programi so primerni za družine, posameznike, upokojence, društva, prijatelje, skratka za vse, ki se radi družite, zabavate in spoznavate naravno in kulturno dediščino Slovenije.

BI RADI VEDELI ŠE VEČ?
POKLIČITE NAS!

DRUŽINSKO GLEDALIŠCE KOLENC
Vače 12, 1252 Vače
Tel.: 01/8976 680 ali 041/895 852
www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si