Slovensko, angleško, špansko

Gorenjska , osrednja Slovenija

Rodila sem se v Ljubljani 3. aprila leta 1980 in svoje prve korake v svet naredila nekje v Šiški. Svoje prve besede sem spregovorila v slovenščini, zapisala in prebrala pa sem jih v španščini, saj so me službene in akademske poti staršev vodile preko luže v Kolumbijo. Z mamo in očetom smo prepotovali velik del te krasne dežele, globoko v meni pa je ostala želja po spoznavanju novih krajev, ljudi, kultur.

Kljub temu, da sem ostala na starem kontinentu, me je vedno vleklo k spoznavanju ljudi z vseh vetrov, tako sem preko študija etnologije in kulturne antropologije, preko dela na različnih projektih znotraj nevladnih organizacij ter čisto osebno spletla vezi z ljudmi iz vseh koncev sveta, vse od Senegala, Ekvadorja, Kube, Poljske pa do Norveške.
Danes z veliko iskrive radovednosti odkrivam pomene vsega kar me obdaja v bližnji in daljni okolici. Vsa svoja spoznanja z navdušenjem delim z gosti, ki pridejo pogledat ta naš čudoviti delček sveta.
Moja zanimanja so pred vsem etnologija, etimologija, mitologija in antropologija ter moja nova ljubezen – arhitektura mojstra Jožeta Plečnika…pa še biser med mesti v bližini Ljubljane – Škofja Loka.

Licence: za vodenje po Loškem muzeju in licenca Turistično gostinske zbornice Slovenije

Nací en Ljubljana el 3 de abril de 1980 e hice mis primeros pasos hacia el mundo en algún lugar de Šiška. Dije mis primeras palabras en esloveno, pero las escribí y las leí en español, porque los caminos profesionales y académicos de mis padres me llevaron a través del charco a Colombia. Con mi madre y mi padre, viajamos por gran parte de este hermoso país y, en lo más profundo de mí, se ancló el deseo de conocer nuevos lugares, personas, culturas.

A pesar de que permanecí en el viejo continente, siempre me atrajo conocer gente de todos los vientos, así que a través del estudio de Etnología y Antropología Cultural y a través del trabajo en varios proyectos en el marco de las ONG, hice conexiones con personas de todo el mundo, desde Senegal, Ecuador, Cuba y Polonia hasta Noruega.

Hoy, con una gran chispa de curiosidad, descubro el significado de todo lo que me rodea de cerca y de lejos. Comparto con entusiasmo todo mi conocimiento con los huéspedes que vienen a ver esta maravillosa parte del mundo.

Mis intereses son principalmente la etnología, la etimología, la mitología y la antropología, y mi nuevo amor: la arquitectura del maestro Jože Plečnik … pero también la joya entre las ciudades cercanas a Ljubljana: Škofja Loka.

Licencias:
Licencia para guía del Museo Loško y
licencia de la Cámara de Turismo y Hotelería de Eslovenia

I was born in Ljubljana on April 3, 1980 and made my first steps in this world somewhere in Šiška. I spoke my first words in Slovene, but I wrote and read them in Spanish, because the professional and academic paths of my parents led me across the ocean to Colombia. With my mother and father, we traveled all over this beautiful country, and deep in me, there was a desire to know new places, people, cultures.

Despite the fact that I stayed on the old continent, I was always drawn to getting to know people from all the winds. So through my study of ethnology and cultural anthropology, through work on various projects within NGOs, I personally made connections with people from all over the world, from Senegal, Ecuador, Cuba and Poland to Norway.

Today, with a great spark of curiosity, I discover the meaning of everything surrounding me, near or far away. I share with enthusiasm all my knowledge with the guests who come to see this wonderful part of the world.

My interests are primarily ethnology, etymology, mythology and anthropology, and my new love – the architecture of the master Jože Plečnik … but also the jewel among the towns near Ljubljana – Škofja Loka.

Licenses: license to guide to the Loško Museum and
the license of the Tourist Chamber of Slovenia