Namen praznovanja Mednarodnega dneva turističnih vodnikov je seznanitev domačinov s pomembnostjo dela turističnih vodnikov kot ambasadorjev destinacije, kakor tudi predstavitev kulturne in naravne dediščine okolja, v katerem živijo.

Društvo regionalnih tursitičnih vodnikov Slovenije (ARGOS), kot član Evropske zveze društev turističnih vodnikov FEG in Svetovne zveze društev turističnih vodnikov WFTGA, je tudi letos pobudnik organiziranega praznovanja Mednarodnega dneva turstičnih vodnikov. Odločite se za eno od objavljenih vodenj, ne bo vam žal!

Mednarodni dan turističnih vodnikov 21.februar 2018